LITTLE PRINCESS COURSE

posted on 10 Mar 2012 12:37 by centerstagestudio

LITTLE PRINCESS COURSE  บุคลิกภาพสำหรับเด็ก เรียนรู้การเป็นเจ้าหญิงตัวน้อย

น้อง ๆจะได้เรียนรู้ความเป็นกุลสตรีตัวน้อย กับหลักสูตรที่พัฒนาทักษะ

ทางร่างกายจิตใจ อารมณ์ และสังคม ด้วยกิจกรรมหลากหลาย

เริ่มจากการพัฒนาบุคลิกภาพให้สง่างาม ดั่งเจ้าหญิงในนิทาน

ได้เรียนรู้มารยาทบนโต๊ะอาหารที่สอนให้เด็ก ๆ รู้จักวิธีใช้อุปกรณ์รับประทานอาหารชนิดต่างๆ

เป็นการเรียนรู้แบบ Learning by doing ที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริง

และยังเสริมสร้างความมั่นใจให้กับพวกเขา ด้วยท่วงท่าสง่างาม, การเดิน,

การพูด, การวางตัว และอื่นๆ อีกมากมาย

ภายใต้การฝึกสอนของอาจาร์ที่เชียวชาญทางด้านบุคลิกภาพสำหรับเด็ก

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่  

สถาบันสอนศิลปะการเต้นและบุคคลิกภาพ CENTER STAGE STUDIO
78/441 อาคารชุดลุมพินีเพลส นราธิวาส-เจ้าพระยา ถ.พระราม 3 
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ :: 02-163-1161 , 084-387-1315
E-mail :: thecenterstage@gmail.com
Facebook ::  http://www.facebook.com/CenterStages 

 

edit @ 10 Mar 2012 12:57:02 by center stage studio

Comment

Comment:

Tweet